joy.eu

 

Länk till JoyRoller styrsystem Link to control system

Länk till SnapLock signalsystem för säkert redskapsfäste Link to Safe control system

Länk till SnapOil automatisk koppling av el och hydarulledningar Link to automatic connection of hydraulics

 

MAXBRO JOYROLLER S40

 

Dubbla koniska rullager för exakt ingrepp mellan snäckdrev och axel Tapered 120 mm shaft bearings

2st 3/4" högtrycks 350 bar och högflödes svivel 130 L/min. 350 bar 130L hydraulic joint

1st 3/8" 8mm läckoljeledning 3/8" drain

2st 1/8" 6mm redskapslåsning 1/8" wedge locking

Tiltvinkel upp till180 grader tilting angle up to 180 degr.

Säkerhetsventil för redskapslåsning pilot operated check valve at locking cylinder

Största bredd 298 mm max width 300 mm

Bygghöjd 460 mm additional height 445 mm

Vikt ca:194 kg weight 194 kg

 

Tel.+46(0)70 200 222 9

joy@joyroller.com

Extrahydauliken 20mm röranslutning på denna utrustning är specifik för denna kund. Kan fås med anslutningar bakom d.v.s. åt höger ibild.

auxilurally position is specific for this custumer can be placed in behind

the unit -to the right in picture.

produktutvecklingen

S40 TILTROTATOR I KOMBINATION MED POWERTILT